Ergon en Prefaco pioniers in circulair prefabbeton

Ergon produceerde de eerste circulaire betonelementen in België en behaalde het certificaat “cradle to cradle” zilver

Het oude beton van het WTC geherinjecteerd in het ZIN-project in Brussel

Het opgewaardeerde puin van de oude WTC-torens wordt hergebruikt in het ZIN, het innovatieve en multifunctionele project dat de WTC torens in de Brusselse Noordwijk zal vervangen. Ergon nv en Prefaco nv, beide bedrijven van de CRH-groep, hebben de internationale C2C-zilvercertificering behaald voor hun prefab betonelementen. Door in hun productie in te zetten op circulariteit zetten Ergon en Prefaco daarmee een belangrijke stap richting een groenere bouwsector en de wens om de voortrekkersrol te spelen in de prefabbetonsector.

ZIN, wat is het?

ZIN, “Zin in No(o)rd” is een herontwikkelingsproject voor de herbestemming van de 2 torens van het WTC-complex in de Brusselse Noordwijk. Na de demontage worden de bestaande torens verbonden door een nieuw volume van 14 verdiepingen over een dubbele hoogte. Het ZIN-project zal verschillende functies op een uiterst innovatieve manier samenbrengen. De woon-, werk- en woonfuncties zijn gecombineerd in één gebouw.

Concreet zullen de kantoortorens van de afgelopen eeuw plaatsmaken voor een gebouw met gemengde functies. Het grootste oppervlak van de bovengronds 110 000 m² zullen kantoorruimtes worden, die 72 500 m² zullen innemen. Ook zijn er coworking-ruimtes voorzien met een oppervlakte van ongeveer 5 000 m². Daarnaast is er huisvesting met 111 appartementen. En tenslotte ook, een hotel met 240 kamers en ruimtes voor:  sport, recreatie, winkels en horeca.

Technische fiche

Bouwheer: NV ZIN IN NOORD (SIRI)
Architecten: THV FUTURE WTC bestaande uit de volgende partners:

  • Jaspers-Eyers Architects nv
  • 51N4E bvba
  • L’AUC As.

Studie- en stabiliteitsbureau: BGROUP GREISCH NV
Controlebureau: SECO BELGIUM NV
Hoofdaannemer: THV OPEN MINDS CONSTRUCTION (consortium bestaande uit CFE, Van Laere, BPC en VMA)

© Julien Fourny – THV Open minds Construction (bestaande uit CFE, Van Laere, BPC en VMA) dat instaat voor de bouw van het ZIN-project in Brussel.

© Julien Fourny – THV Open minds Construction (bestaande uit CFE, Van Laere, BPC en VMA) dat instaat voor de bouw van het ZIN-project in Brussel.

30 000 ton C2C-gecertificeerd circulair beton: een mooie primeur

30 000 ton puin werd verzameld, gesorteerd, vermalen en verwerkt tot 3.500 ton A+ aggregaten. Deze kwaliteitsaggregaten werden op hun beurt geïntegreerd in nieuw beton, en als resultaat kon 30 000 ton nieuw C2C-gecertificeerd beton worden geproduceerd. Het is voor het eerst in België dat dit proces voor deze toepassingen (drukvloeren, vloerplaten en prefab betonplaten) op een dergelijke schaal wordt toegepast.

Ongeveer 30 % van het mengsel bestaat uit gerecycleerd aggregaat. Voor dit proces is het Cradle to Cradle™ zilver label behaald. Dit betekent onder meer dat beton gezond dient te zijn voor de mens, milieuvriendelijk en recycleerbaar. Certificering houdt ook in dat bedrijven zich engageren om een optimalisatieproces aan te gaan omdat het naast de producten ook de integratie van een hele filosofie inhoudt.

Ergon en Prefaco hebben het “cradle to cradle”-certificaat behaald.

Ergon heeft dit certificaat verkregen voor de productie van vloer- en dakplaten (voorgespannen welfsels) en structuurelementen (voorgespannen kolommen en balken). En voor Prefaco gaat het zowel om de elementen die op de site in Lommel worden geproduceerd: structuurelementen (trappen, balken en kolommen in gewapend beton, predallen, balkons, wanden) als om de elementen die in Wieze worden geproduceerd: predallen, structuurelementen (balken en kolommen in gewapend beton), dubbele wanden, massieve wanden en Zeromur.

Voor Ergon en Prefaco betekent circulaire productie niet alleen het gedeeltelijk hergebruik van de grondstoffen van hun elementen, maar ook het hergebruik van het water dat bij de productie wordt gebruikt. Op die manier wordt verspilling zoveel mogelijk vermeden, wat ontegensprekelijk een pluspunt is voor ons milieu. Door de nadruk te leggen op circulariteit in hun productie, zetten Ergon en Prefaco een belangrijke stap in de richting van een groenere bouwsector en de wens om een voortrekkersrol te spelen in de prefabbeton sector.

Foto: Amer Bitar, Algemeen Directeur Ergon nv