Hoogbouw  

Mede door het beheersen van de techniek van hogesterktebeton en zelfverdichtend beton kan Ergon voor hoogbouw, zoals kantoortorens, een economisch interessante oplossing uitwerken in prefab beton.

De horizontale stabiliteit wordt verzekerd door een in het werk gestorte stijve kern, die meestal wordt uitgevoerd met een klim- of glijbekisting. Deze kern wordt idealiter met dezelfde snelheid uitgevoerd als de montage van de prefab elementen van de rest van het gebouw, maar de uitvoering ervan dient wel enkele verdiepingen voor te lopen op de prefab montage.

Hoogbouw heeft een aantal specifieke eisen waaraan maximaal moet voldaan worden om tot een goede technische en economische oplossing te komen. Ergon heeft zich gespecialiseerd in het vinden van oplossingen voor deze verschillende aspecten.

Kantoorgebouwen

Zoals voor industriële constructies met meerdere verdiepingen, worden bureelgebouwen gerealiseerd met kolommen, balken en voorgespannen SP- of TTP-vloerelementen.

Omgekeerde T-balken worden gebruikt waar de constructiehoogte een belangrijke rol speelt. Indien nodig kunnen de structuren continu tussen de balken, vloeren en kolommen gemaakt worden.

In het geval kolom-consoles niet toegelaten zijn, bijvoorbeeld om esthetische redenen, gebruikt Ergon ingebouwde, “onzichtbare” BSF-consoles.

Het gebruik van hogesterktebeton (90 N/mm² of meer) is een courante praktijk geworden in de Ergon constructies. Het vermindert de afmetingen, maakt grotere overspanningen mogelijk en biedt meer flexibiliteit.

Voor meer informatie en technische gegevens over onze producten kunt u onze technische gids raadplegen