Ergon prefabbeton biedt sterke schouders voor zware lasten

Als projectingenieur van Ergon zit Glenn De Pue met zijn neus bovenop het Zeebrugse brugproject.

Wat doet Ergon voor dit project?
Glenn De Pue: “We hebben hier twee balkbruggen bestaande uit meerdere overspanningen die de aanbruggen vormen naar de grootste  draaibrug van Europa. De aanbrug aan de noordkant heeft een totale lengte van 95 meter en bestaat uit vier overspanningen. Die aan de zuidkant is 170 meter lang en telt zeven overspanningen. Tussen beide aanbruggen ligt de stalen draaibrug.”

De grootste draaibrug van Europa moet het gewicht van veel, zwaar en uitzonderlijk transport kunnen dragen.
G.D.P.: “Per overspanning zijn er zes brugbalken met een HOH-afstand van 1,8 meter. De zwaarst toegepaste types zijn FEBE-brugbalken van 1.900 mm hoog bij een overspanning van 33 meter. Deze overspanningslengte gaf gezien de relatief hoge belastingen ten gevolge van de havenvoertuigen reeds een hoge benuttingsgraad van de balktypes. Bij bruggen voor uitsluitend wegverkeer kunnen deze balken gemakkelijk overspanningen van 40 m aan.”

Stelt de brug, naast haar draagkracht, nog andere eisen?
G.D.P.: “Gezien de grote eisen naar duurzaamheid toe moesten we de betondekking vergroten, want daar zijn de standaard FEBE-brugbalken niet op voorzien. We hebben het gebruikelijke wapeningsconcept van de beugelvormen herbekeken om aan de vraag naar verhoogde duurzaamheid te voldoen.”

Vergeten we ook de bijzondere bouwwijze niet.
G.D.P.: “De aannemer heeft gekozen om de bovenbouw van de afzonderlijke overspanningen met brugbalken, dwarsdragers en brugdekplaat aan wal te maken om ze vervolgens in hun geheel met zware kraantypes op de pijlers te plaatsen. Het is een bijzondere uitvoeringsmethode die we uiteraard meenamen in de studie van de brugbalken.”

Lees nog meer interessante artikels in ons magazine Element!