Structural Concrete Belgium streeft er actief naar, energie uit hernieuwbare bronnen te gebruiken als onderdeel van onze elektriciteitsmix. Zo hebben we bijvoorbeeld samengewerkt met een lokale leverancier voor de installatie van windmolens op het terrein van onze fabriek in Genk.

Alle elektriciteit die Structural Concrete Belgium gebruikt, is afkomstig van hernieuwbare bronnen.