Stadsbestuur van de gemeente Lier

Begin februari waren de burgemeester en schepenen van Lier op bezoek bij Ergon en sprak met het management over onderwerpen zoals goed nabuurschap, innovatieve producten en werkgelegenheid voor kansengroepen.

Goed nabuurschap was een belangrijk gespreksonderwerp. Er worden bij Ergon veel inspanningen geleverd om goede relaties te onderhouden met de omgeving en de inwoners van Lier. Door bijvoorbeeld het organiseren van lokale activiteiten en het delen van haar faciliteiten met de gemeenschap.

De burgemeester was verder onder de indruk van de state-of-the-art technologieën en de knowhow die Ergon tot haar beschikking heeft om kwaliteitsproducten te kunnen produceren. Ze staat bekend voor haar toonaangevende rol in de industrie en haar vermogen om altijd voorop te lopen in termen van innovatie.

Werkgelegenheid voor kansengroepen was het derde belangrijke onderwerp tijdens het bezoek. Ergon hanteert een inclusief personeelsbeleid en streeft ernaar om mensen uit kansengroepen aan te nemen en te ontwikkelen. De burgemeester benadrukte het belang van werkgelegenheid voor kansengroepen en bedankte Ergon voor haar inspanningen om dit te bevorderen.

Het bezoek benadrukte het belang van samenwerking tussen Ergon en de overheid voor de groei en ontwikkeling van de stad. De burgemeester en het management van Ergon hopen dan ook dat dit bezoek het begin zal zijn van een lange en productieve relatie.

 

“Betrouwbare mensen maken het verschil”